Изработка на сайт

Изработката на сайт се състои от няколко етапа:

 • Изработка на сайт концепция
 • Подготовка на техническо задание
 • Изработка на дизайн за сайта
 • Изработка на програмно обезпечение за сайта
 • Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни

Всеки от етапите е важно да се реализира професионално. Грешките на който и да е от етапите водят до изработката на „неработещ“ сайт.

Разработка на концепция

Често се счита, че изработката на сайта започва с изграждането на дизайна му. Това не е така. Изработката на дизайна е само един от етапите от изработка на сайт.

Най – първата крачка е определянето на целите и задачите, които сайта си поставя. Целите могат да бъдат разнообразни: привличане на нови клиенти, информационна поддръжка на вече съществуващи клиенти, позициониране на компанията като лидер на пазара, промотиране на конкретен продукт и т. н.

По – нататък се определя състава на бъдещата аудитория и нейната география: кой, откъде и защо ще посещава уеб сайта?

Изработката на сайт, който разчита на младежка аудитория, силно ще се отличава от сайт за професионално ориентирани общества, а сайт за столичани – от сайт за посетители от провинцията.

На следващ етап се обсъждат въпросите за оформление на сайта, разписват се основните изисквания към сайта, неговата структура, начините за последваща работа с него. Определя се стойността на работата, сключва се договор и се съставя план график за изработка на сайта.

Подготовка на техническо задание

Техническото задание е документът, с който обезателно трябва да се стартира процеса, тъй като без неговата наличност е невъзможно да се изработи какъвто и да е уебсайт.

В техническото задание детайлно се проиграва структурата, навигацията, функционалните възможности, изискванията към дизайна и даже към формата на предоставяните изходни данни.

Определят се и се описват изискуемите програмни модули, които е необходимо да се изработят, и накрая се утвърждава документ, конкретизиращ съдържанието и оформлението на сайта.

Понякога стойността на изработката на техническото задание за сайт достига до половина от стойността на изработката на самия сайт. За не особено големи сайтове от типа визитка, техническото задание може да бъде написано опростено.

Изработка на графичен дизайн на уеб сайт

Дизайнът на уеб сайта се изработва в съответствие с желанията на поръчителя, като се вземат пред вид особеностите на логото и фирмения стил.

Оригиналността на уеб дизайна пряко зависи от заплащането за него. Колкото повече време има уеб дизайнера за креативна работа, толкова по-интересно ще бъде оформлението, при това не особено скъпият или скъпият уеб дизайн ще се отличават изключително по оригиналността на идеята, но не и по качеството на изпълнението.

Стойността на разработвания уеб дизайн се влияе преди всичко от наложените изисквания от поръчителя.

Като правило цената на уеб дизайна на уебсайт е около 20% – 40% от стойността на целия проект.

Изработка на програмно обезпечение, програмиране за уеб

Когато дизайна на сайта е съгласуван и приет от поръчителя и всички необходими страници са утвърдени, започва изработката на програмното обезпечение.

Нашите системи за управление на сайтове имат вграден визуално – графичен редактор, позволяващ да се редактират страниците на сайта без наличието на специализирани знания, да се вграждат графични елементи, таблици, да се разполагат хипер линкове и много други. Интерфейсът позволява с лекота пренасянето върху сайта на информация от типа .DOC, PDF и други.

Вие също така можете самостоятелно да контролирате структурата на сайта, да променяте съдържанието, да създавате нови раздели и да управлявате менютата му.

При всичко това няма да се нуждаете от допълнителни знания, освен умения за работа с Windows приложения, тъй като системата е изградена с интуитивно разбираем интерфейс, което позволява да наемате за пълнене на сайта не скъпо струващи специалисти.

Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни

Цената на обработка на текстовия и снимковия материал и пълненето на базата данни е пряко свързана с:

 • Вид на предоставяните изходни материали (дали се предоставят в електронен формат, дали на хартия, дали се изработват или обработват от изпълнителя);

 • Пълнене на сайта с информация (дали остава задължение на изпълнителя или на поръчителя).

Обичайно при изработка на сайт се приема пълненето на базата данни в обем, необходим за тестване на сайта. Ако ни бъде поръчано вкарването на цялата информация (а това понякога са хиляди и десетки хиляди позиции), то цената се определя в пряка зависимост от вида и обема на предоставяната информация. Обичайно е обаче за такива обеми от данни да се направи механизъм за импорт на данни.

Като резултат от дадения етап от изработката на сайта се достига до неговия работещ макет (по същество това е пълноценно работещ сайт, който все още не достигнал своите потребители). След тестване и внасяне необходимите изменения, приетият сайт се публикува в интернет, а също така се регистрира в основните търсещи системи и каталози.

С това завършва изработката на уебсайт.

В Уеб дизайн Нет сме правили изработка на сайт за:

 • фирма
 • корпоративен сайт
 • сайт за обяви
 • онлайн магазин
 • електронен каталог
 • рент а кар
 • хотел
 • автокъща
 • рекламна агенция
 • и др.

Какво по-нататък?


По-нататък (след изработка на сайт) е възможен следващ етап работа: реклама на сайта, кампания по популяризация на сайта и SEO оптимизация на сайта за търсачки.

При планирането на разходите за сайт ние съветваме:

 • Отчитане на разходите за хостинг – около 60 лв. на година

 • Да заложите в бюджета си средства за последваща работа по популяризация на уеб сайта посредством оптимизация за търсещи машини и Интернет реклама.

Изпратете запитване

Посетете ни

4000 Пловдив, Център

Пишете ни

office@sicompany.eu

Позвънете

+359 886 653 737

Работно време

Понеделник-Петък 09:00 AM - 18:00PM

Събота 09:00 AM - 13:00PM